บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปรากฏการณ์มิราจ
มิราจ
        มิราจเป็นปรากฏการณ์การมองเห็นภาพลวงตาที่
เกิดบ่อยๆ ในทะเลทราย สาเหตุการเกมิราจคือความหนาแน่นที่เปลี่ยนไปหรือความแตกต่างกันมากของชั้นอากาศใกล้พื้นดิน

              อากาศที่ร้อนความหนาแน่นน้อย และ อากาศเย็นความหนาแน่นมาก
ดังนั้น ถ้าชั้นบรรยากาศใกล้พื้นดินมีอากาศร้อนมากแตกต่างจากชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไป แสงจากพื้นดินหรือจากท้องฟ้าจะเกิดการหักเหมาก จนถึงกับสะท้อนกลับหมด จึงทำให้เกิดการมองเห็นภาพลวงตาหรือปรากฏการณ์ มิราจ

4 ความคิดเห็น: